Kontakta oss

Önskar du kontakt?
Maila oss på q.skelleftea@choice.se
eller ring på 0910-71 10 60

Klubb V – verandan@choice.se

Verandan kameraövervakar ingångarna till hotellet för gästernas säkerhet. 
Verandan är ej skyldiga att kameraövervaka enligt lag men vi stödjer oss på Dataskyddsinspektionslagen och syftet är alltid för gästernas säkerhet. Det insamlade materialet lagras som längst i 6 månader och kommer endast användas av anställda samt myndigheter vid förfrågan. Materialet kommer ej att lämnas till tredje part eller användas för automatiserade beslutsfattande. Om du önskar att få dina uppgifter raderade var vänlig ta kontakt med oss via q,skelleftea@choice.se. Om ni anser att kameraövervakningen strider mot lagar, regler eller avtal, var vänlig kontakta Datainspektionen.